Hangarporter / Skyveporter

Hangarporter og skyveporter


VND hangarport/skyveport er rammebygget i kraftig UNP 240 profil som er varmegalvanisert. Portene har ikke kjørelengdebegrensing, og kan defor kjøres i alle fysiske retninger. Portene er ikke selvsperrende, slik at at man lett kan skyve opp porten med håndkraft ved en eventuell strømbrudd eller nødåpning.

Porten kan levers med utsparing klargjort for montering av kontinerlig vindusfelt. Portene er PLS basert og med frekvensformdrift. Portene kan kjøres indivduelt eller fra ett sentralt styrepanel.

Bildet: Viser hangardører på Haakonsvern. Oppdraget ble utført for Forsvarsbygg.

VND hangarport/skyveport er rammebygget i kraftig UNP 240 profil som er varmegalvanisert. Portene har ikke kjørelengdebegrensing, og kan defor kjøres i alle fysiske retninger. Portene er ikke selvsperrende, slik at at man lett kan skyve opp porten med håndkraft ved en eventuell strømbrudd eller nødåpning.Porten kan levers med utsparing klargjort for montering av kontinerlig vindusfelt. Portene er PLS basert og med frekvensformdrift. Portene kan kjøres indivduelt eller fra ett sentralt styrepanekl.

Bilder

Bilde nr. 6: Viser skyveport som ble utført på oppdrag for NASAR.

Dokumenter